FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (विक्री कर)

दस्तावेज: 

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (IEE)

दस्तावेज: 

कार्यालय सामग्रीको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना (CCTV Camera, Digital Attendance)

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotation for the Supply and delivery of the Sanitary pad

दस्तावेज: 

Invitation for Sealed Quotation for the Supply and delivery of the medicines and supportive devices

दस्तावेज: 

Pages