FAQs Complain Problems

अति आवश्यक नम्बरहरु

प्रहरीको फोन नम्बर : ९८५४०९००४०
स्वास्थ्य चौकीहरुको सम्पर्क नम्बर
कालिन्चोक १ : ९८६८४४५०५७ (बहादुर गुर्धामी)
कालिन्चोक-२ : ९८४४१३३२२८ ( पवन साह)
कालिन्चोक-३ : ९८४५५२७३१६ (राजकुमार पटेल)
कालिन्चोक-४ : ९८४५४४६६२६ (डा. अंकुर पौडेल)
कालिन्चोक-५
कालिन्चोक-६: ९८४७७८८६९० (भगवती अधिकारी)
कालिन्चोक-७:
कालिन्चोक-८: ९८४४१४६४३२(सर्मिला कार्की)
कालिन्चोक-९: ९८४१४६६४०१(रेणु सुब्बा)