FAQs Complain Problems

वडा नं ९ सुनद्रावती

साबिकको सुनद्रावती गाविसको वडा नं लाई कालिन्चोक गाउँपालिकाको वडा नं ९ कायम गरिएको हो ।

वडा अध्यक्ष: रामप्रसाद मैनाली  फोन नं: 9860621615

सदस्य: नेत्र कुमारी सेढाई फोन नं: 9808659906

सदस्य: कमला खाती   फोन नं: 9869645050

सदस्य: बुद्धिमान थामी   फोन नं: 

सदस्य: बुद्धिमान थामी फोन नं: ९८०७८६४३९९

______________________________________________________

वडा सचिव: अर्जुन कुमार पुन मगर

वडा सचिवको फोन नं: 9847684744

इमेलः kalinchok.ward9@gmail.com

Ward Contact Number: 
9860621615