FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सेवा करारका लागि दरखास्त फाराम ७५/७६ 05/03/2019 - 10:49 PDF icon application form.pdf
सेवा करारका लागि दरखास्त फाराम ७५/७६ 05/03/2019 - 10:48 PDF icon application form.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदनको दांचा ७५/७६ 04/02/2019 - 16:05 PDF icon बेरोजगार दर्ताका लागी दिने निबेदन.pdf
स्मार्ट टिभी र मिडास इ-क्लास संचालनका लागि विध्यालयले पेश गर्ने प्रस्ताव पत्रको ढाचा ७५/७६ 01/31/2019 - 12:25 PDF icon विद्यालयले-पेश-गर्ने-विवरण.pdf
सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा ७५/७६ 11/19/2018 - 12:58 PDF icon Request for information.pdf
सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा ७५/७६ 11/01/2018 - 13:14 PDF icon Request for information.pdf
सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा ७५/७६ 11/01/2018 - 13:14 उपलब्ध छैन
करार सेवाका लागि दरखास्त फाराम ७५/७६ 09/28/2018 - 11:37 PDF icon form.pdf