FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहिहरुको विवरण ७९/८० Sunday, September 3, 2023 - 13:31 PDF icon SSNPBeneficiaryPaymentReport.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली (चौथो त्रैमासिक २०७८/७९) ७८/७९ Friday, July 29, 2022 - 12:52 PDF icon samajik4.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली (तृतीय त्रैमासिक २०७८/७९) ७९/८० Wednesday, April 20, 2022 - 12:52 PDF icon Samajik3.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली (द्वीतीय त्रैमासिक २०७८/७९) ७८/७९ Tuesday, January 25, 2022 - 12:52 PDF icon samajik2.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली (प्रथम त्रैमासिक २०७८/७९) ७८/७९ Tuesday, October 26, 2021 - 13:33 PDF icon samajik1.pdf