FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Bids

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना (Sanitary Pad)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (Stationary and Official Goods)

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना (Gabion Box, वडा नं १ सडक स्तरोन्नति, वडा नं २ सडक स्तरोन्नति, वडा नं ५ सडक स्तरोन्नति, वडा नं ६ सडक स्तरोन्नति)

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (ग्याबिन बक्स)

Pages