FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

नदीजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

कार्यालय सामानको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धीको सूचना

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतीको सूचना !!!

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतीको सूचना !!! 

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!!

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!!

सुनखानी-साङ्वा सडक (सिसागोलाइ-पाटागाँउ खण्ड) कालोपत्रे गर्ने कार्य

दस्तावेज: 

Pages