FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

फार्मेसी सहायकको लागि लिखित तथा मौखिक परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

कोभिड-१९ गतिविधि

कोभिड - १९ को अध्यावधिक विवरण २०७८/०२/१८

कोभिड-१९ गतिविधि

कोभिड - १९ अध्यावधिक विवरण २०७८/०२/१७

कोभिड-१९ गतिविधि

कोभिड - १९ अध्यावधिक विवरण २०७८/०२/१६

परामर्श सेवा स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

Pages