FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गाउँसभा सम्बन्धमा

कालिञ्चोक गाउँपालिकाको आठौँ गाउँसभा सम्बन्धमा ।

कोभिड - १९ गतिविधि

कोभिड - १९ को अध्यावधिक विवरण २०७८/०३/०१

फार्मेसी सहायको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

विद्यार्थी मूल्याङ्कन र नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

कोभिड - १९ गतिविधि

कोभिड - १९ सम्बन्धी अध्यावधिक विवरण २०७८-०२-२०

Pages