FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतीको सूचना !!!

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतीको सूचना !!! 

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!!

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!!

सुनखानी-साङ्वा सडक (सिसागोलाइ-पाटागाँउ खण्ड) कालोपत्रे गर्ने कार्य

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Pages