FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रेडियोग्राफर (सहायक पाँचौ) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

फार्मेसी सहायक (सहायक पाँचौ) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

हेल्थ असिस्टेन्ट(सहायक पाँचौ) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

स्टाफ नर्स (सहायक पाँचौ) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।

Pages