FAQs Complain Problems

८०/८१

करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (कार्यालय सहायक)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: 

अनुदानको मल विक्रेता सिफारिसको लागि दरखास्त दिने सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना (Stationery and Official Goods)

सेवा करारमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

Pages