FAQs Complain Problems

७७/७८

सडक अवरुद्ध सम्बन्धी सूचना

सिसागोलाई - पाटागाउँ सडक खण्डमा ढलान कार्य हुने भएकोले मिति २०७८ आषाढ २० गतेदेखि श्रावण २० गतेसम्म सडक अवरुद्ध हुने सूचना ...

भुक्तानी सम्बन्धमा

गाउँसभा सम्बन्धमा

कालिञ्चोक गाउँपालिकाको आठौँ गाउँसभा सम्बन्धमा ।

कोभिड - १९ गतिविधि

कोभिड - १९ को अध्यावधिक विवरण २०७८/०३/०१

फार्मेसी सहायको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

Pages